MFJ 1786X Loop antenne compleet (Verkocht)

!

MFJ 1786X Loop antenne gebruikt (verkocht)

De MFJ-1786 Super Hi-Q magnetische loop antenne voor 10 - 30 MHz is uitermate geschikt voor klein behuisden, caravan, camper etc. Bij horizontale montage is sprake van een rondstralende antenne en worden bovendien storingen afkomstig uit o.a. de onderliggende woningen, onderdrukt. Bij verticale opstelling heeft de loop richt werking. In dat geval is minimale ontvangst c.q. afstraling loodrecht op de loop. De minima bevinden zich rechts en links van de loop op de denkbeeldige as door het centrum. De onderdrukking bedraagt ca. 10 dB of meer. (De afbeelding van de balkon montage toont een draaibare triangel, die door de gebruiker zelf is vervaardigd) De werking van de kleine compacte loopantenne is nagenoeg gelijkwaardig aan die van een halve golf dipool of vertical. Een bijkomend voordeel van de magnetische loop is, dat deze geen LFI in de directe omgeving veroorzaakt. Het door een "gewone" zendantenne uitgezonden signaal produceert een elektromagnetisch veld, dat bestaat uit een elektrisch veld (E component) met loodrecht daarop een magnetisch veld (H component). Voor het veroorzaken van LFI zijn beide componenten noodzakelijk. Bij de magnetische loop wordt op korte afstand voornamelijk de magnetische component gemeten. Omdat de elektrische component (E veld) nagenoeg ontbreekt zal geen LFI in de directe omgeving worden veroorzaakt. De loop wordt afgestemd met behulp van de meegeleverde remote controller. Na inschakelen van de zender met een carrier en de fast tuning op de control unit stopt de motor van de loop automatisch wanneer de laagste SWR is bereikt. Het zendsignaal en de motorspanning gaan beide via de coaxkabel. Er is dus geen aparte stuurkabel nodig.

Specificaties Diameter loop :

 ca. 90 cm Frequentiebereik :

 10-30 MHz; doorlopend Max. zendvermogen :

 150 W PEP Montage :

 Geschikt voor verticale of horizontale opstelling Bevestigingsmateriaal :

 Inclusief Remote controller : Inclusief, met ingebouwde SWR/power meter

 Netadapter : Inclusief